VERVAIN - ורווין - תמצית מס' 31
וכחן ומתלהב יתר על המידה.ורווין, תמצית פרחי באך

VERVAIN נועד לבעלי הרעיונות והעקרונות המקובעים, הבטוחים כי אלו נכונים, והם מוכנים לשנות אותם לעיתים נדירות בלבד. הזקוקים ל VERVAIN נחושים בדעתם אךמתוחים מאוד,מגיעים להישגים גבוהים אך חיים בלחץ. הם משקיעים מאמץ רב, בלתי נחוץ, בכל אשר הם עושים ודוחפים את עצמם לקצה היכולות הפיזיות שלהם.הם חושבים תמיד קדימה, לוקחים על עצמם יותר מדי עבודה, ומנסים להתמודד עם מספר רב של משימות בו זמנית. הם בעלי רצון ודעות נחרצות. רגישים לאי צדק ומקדישים עצמם למטרות שנראות בעיניהם חשובות, עד, לעיתים, לכדי הקרבה עצמית. התלהבות היתר שלהם עשויה להיות פאנטית, כך שהם מבריחים מעצמם שותפים פוטנציאלים. הם עשויים לסבול מחסך בשינה כיון שהמוח שלהם עסוק והם אינם יכולים או מתקשים להירגע. דיבורם ותנועותיהם מוחצנים, והם יכולים להיות עצבניים, לחוצים ונרגזים בנוגע לעקרונותיהם.
הפוטנציאל החיובי של VERVAIN הוא אדם רגוע, נבון, סובלני ומסוגל להירגע. למרות שהוא מחזיק בדעות נחרצות, הוא מסוגל לשנותם כאשר הדבר מתאים, ואינו זקוק לכפות אותם על אחרים. בעל נקודת מבט רחבה על האירועים והחיים. VERVAIN חיובי מבין, כפי שכתב ד"ר באך : "דברים גדולים מתבצעים על ידי להיות ולא לעשות" .

טואול - בניית אתרים