STAR OF BETHLEHEM - סטאר אוף בית לחם - תמצית מס' 29
מרגיש הלם, שוק נפשי מאירוע מסוים, טראומה.
סטאר אוף בית לחם, תמצית פרחי באך

STAR OF BETHLEHEM נועד לאחר שוק (זעזוע), פיזי או נפשי, הבא כתוצאה מתאונות, חדשות רעות, שכול, אכזבות פתאומיות, פחדים וכו'. למרות
שהשימוש האידיאלי הוא מיידית לאחר האירוע, רצוי בהחלט
להשתמש להשפעות המאוחרות היכולות לבא לידי ביטוי גם לאחר
שנים בצורה של סימפטומים גופניים. אנשים עשויים להיות כבויים ונסוגים אל תוך תחושת האובדן והיגון. STAR OF BETHLEHEM הוא מרכיב חשוב ב RESCUE REMEDY . הוא שימושי הן לאם והן לתינוק מיידית לאחר הלידה.
הפוטנציאל החיובי של STAR OF BETHLEHEM מנטרל את האפקט של השוק, מיידית או לאחר זמן רב, ובכך מסייע לאדם להתאושש. ד"ר באך תאר את התמצית כ: " מנחמת ומרגיעה את הכאב והעצב".
טואול - בניית אתרים