HEATHER - היטר - תמצית מס' 14
אינו אוהב להיות לבד, "דברן כפייתי".היטר, תמצית פרחי באך

HEATHER מומלץ לאלו העסוקים בעצמם או במחלותיהם ואינם מסוגלים להיכנס לתקשורת דו-כיוונית אמיתית עם אחרים.
הם מבריחים אחרים מעל פניהם בנזקקות הקיצונית שלהם. הם מגזימים בסימפטומים שלהם או עושים מעכבר פיל. הם דברנים קומפולסיביים, זקוקים לקהל שומעים, ויעכבו אנשים כדי לדבר באריכות אודות עצמם. הם נוטים לדבר במהירות, קרוב לפניו של המאזין. הם שונאים להיות לבד , אך אינם מבינים שאחרים נמנעים מהם לעיתים קרובות כי הם מוצצים את החיוניות של אנשים ואינם מראים כל התעניינות בצרות של אחרים.
הפוטנציאל החיובי של HEATHER הוא אדם היודע להקשיב ונדיב בעזרה שלו לאחרים, לא אנוכי, ומבין את הצרות של אחרים. אנשי HEATHER חיובי מסוגלים להשתמש בסבלם בצורה טובה כמקור ליכולת להיות אמפתים כלפי אחרים.

טואול - בניית אתרים