HOLLY - הולי - תמצית מס' 15
מרגיש קנאה וצרות עין לאחרים.הולי, תמצית פרחי באך


HOLLY הוא עבור אלו היכולים להיות בעלי מזג רע, בעלי לב קשה,
אפילו אכזריים לעיתים, ואף אלימים. בתוכם, הם סובלים - לעיתים ללא סיבה. הם מתקשים לפתוח את ליבם לאהבה. המצב השלילי של HOLLY מלא בשנאה, רשעות וקנאה.
הם סובלים, באופן לא מודע אולי, מחוסר ביטחון. אנשי HOLLY הם חשדניים ואגרסיביים.הם נעדרי יכולת לאהוב ומרגישים כעס מוכלל כלפי האחרים. HOLLY היא תמצית טובה לילדים הסובלים מקנאה כלפי אחים ואחיות. הפוטנציאל החיובי של HOLLY הוא אדם נדיב, המסוגל להעניק בלי לדרוש תמורה. אנשים אלו הם בעלי חמלה, אוהבים ונאהבים, מוכנים להתחלק בכל ואינם רכושנים, גם כאשר יש להם בעיות משל עצמם. כיון שבתוכם תחושת הרמוניה פנימית, הם יכולים ליהנות באופן אמיתי מהצלחות האחרים. ד"ר באך כתב: " HOLLY מגן עלינו מכל מה שאינו אהבה אוניברסלית. HOLLY פותח את הלב ומאחד אותנו עם האהבה האלוהית."
 
טואול - בניית אתרים