CHICORYצ'יקורי, תמצית פרחי באך - צ'יקורי - תמצית מס' 8
תובעני מדי לתשומת לב.


CHICORY נועד לאנשים יותר מדי רכושניים שדאגתם לאחרים היא ממקום של היותם מרוכזים בעצמם ומניפולטיביים. אנשים אלו,בעלי הרצון החזק, מצפים מהאחרים להתאים עצמם לערכיהם. הם עשויים להיות ביקורתיים, מתערבים בכל ונודניקים. הם מתקשים לתת בלי לצפות לתמורה. הם אינם אוהבים להיות לבד ודורשים תשומת לב ושירות מתמשך כחובה. דוגמא טיפוסית היא ההורה הרכושני השומר את ילדיו הבוגרים תחת ידו. למרות כוחם, הם מלאי רחמים עצמיים ונעלבים בקלות. חלק מאנשי CHICORY יעמידו פנים שהם חולים כדי לזכות בתשומת הלב. לדוגמא: ההורה הרכושני המייצר "כאבי לב" כל פעם שהבת מנסה לעזוב את הבית. הם,לעיתים, דברנים מאוד, בעלי דעות נחרצות, ווכחנים.CHICORY מומלץ לילדים הדורשים תשומת לב תמידית ובלתי הגיונית.הפוטנציאל החיובי של CHICORY נראה באנשים היכולים לדאוג ולטפל באחרים בצורה לא אנוכית, כשהם מציעים אהבה אימהית אמיתית. הם מעניקים בלי לצפות לתמורה ומאפשרים לאהוביהם להיות עצמם ולחיות את חייהם. הם מרגישים סיפוק ובטוחים בעצמם, ולכן אינם זקוקים עוד לאישור מהאחרים שהם ראויים לאהבה. הם חמים, אדיבים, דואגים לאחרים ורגישים לצרכי הזולת.

טואול - בניית אתרים