CHERRY PLUM - צ'רי פלאם - תמצית מס' 6צ'רי פלאם, תמצית פרחי באך
מפחד לאבד שליטה.

CHERRY PLUM
נועד לאנשים המפחדים לאבד שליטה על התנהגותם. הם עשויים להיות קרובים להתמוטטות, להיות בייאוש עמוק ומפחדים לאבד את שפיותם. יש צורך ב- CHERRY PLUM כאשר מרגישים שעומדים להתפוצץ, ופוחדים שייכנעו לדחפים אלימים. הם אכן עשויים להיות היסטריים כלפי חברים ומשפחה, כשהם מתפרצים בהתקפי זעם פתאומיים ומנצלים אותם לרעה. הפוטנציאל החיובי של CHERRY PLUM הוא האדם שיש לומחשבה רגועה והוא מסוגל לחשוב ולהתנהג בצורה רציונאלית .
טואול - בניית אתרים