BEECH - ביץ' - תמצית מס' 3ביץ', תמצית פרחי באך
ביקורתי מדי וחסר סובלנות לאחרים.

BEECH הוא לאנשים, אשר באופן קבוע ביקורתיים וחסרי סובלנות לקשיים של אחרים, ואינם מסוגלים לאפשר ויתורים ופשרות.
הם מתקשים למצוא את הטוב באחרים. הם בעלי תחושת עליונות, שיפוטיים וגאוותנים, ובקלות מתעצבנים על דרכי הביטוי וההרגלים של אחרים. הם משוכנעים כי הם תמיד צודקים ,וכל האחרים טועים. (ראה גם IMPATIENS ). הפוטנציאל החיובי של BEECH הוא סובלנות ותחושת חמלה ואחדות עם אחרים. איש ה - BEECH החיובי יכול לראות את הטוב באחרים, למרות חוסר המושלמות שלהם.

טואול - בניית אתרים