ELM - אלם - תמצית מס' 11
מרגיש עומס אחריות וחוסר יכולת להתמודד.
אלם, תמצית פרחי באך
ELM נועד לאלו המרגישים מוכרעים תחת נטל עומס העבודה שלהם. בדרך כלל
אנשים מוכשרים ובעלי יכולות, הם מאבדים באופן זמני את האמון בעצמם והופכים לחסרי ישע. טיפוסי ELM הם מנהלים טובים,נמצאים לעיתים קרובות בעמדות מפתח, עסוקים ברווחת הכלל כגון רופאים, מורים, מטפלים, ראשי התעשייה וכו'. ELM מומלץ כאשר אנשים מוכשרים אלו מרגישים מוצפים על ידי האחריות, ומרגישים שאינם יכולים להתמודד או לעמוד בקצב האירועים. זה בדרך כלל קורה בעקבות כך שהם מעמיסים על עצמם יותר מדי מטלות עבודה מבלי לדאוג לעצמם. לפיכך, הם מרגישים מדוכאים ותשושים, וחווים אובדן הערכה עצמית זמני. אפילו הספק הזמני הזה בכישורים שלהם, גורם להם להרגיש חלשים וחסרי יכולת.הפוטנציאל החיובי הוא שיקום של האישיות הרגילה בעלת היכולת, חזרה ליעילות ולביטחון העצמי. הבעיות נראות בפרספקטיבה נכונה, והאדם נוטל על עצמו רק את מה שביכולתו להתמודד עימו, כשהוא דואג לפנות זמן לטיפול בצרכיו.

טואול - בניית אתרים