CERATO - סרטו - תמצית מס' 5סרטו, תמצית פרחי באך
מתלבט בלהחליט ומתקשה לבחור.

CERA
TO נועד לאנשים שלא סומכים על השיפוט העצמי בתהליכי קבלת החלטות. למעשה,הם יודעים מה הם רוצים וצריכים , אך למרות שיש להם מידה רבה של תבונה פנימית והם עשויים להיות מאוד אינטואיטיביים, הם מחפשים בעקביות עצות ואישורים מאחרים. הם ינהגו בטעות לפי עצות אחרים במקום לסמוך על עצמם. כאשר הם חולים, הם עשויים לנסות סדרה של טיפולים ומטפלים שונים המומלצים על ידי אחרים. הפוטנציאל החיובי של CERATO בא לידי ביטוי באלו הסומכים על התבונה הפנימית שלהם והולכים בעקבותיה. בשקט, בטחה והחלטיות, הם מסוגלים למצוא ולממש את ייעודם האמיתי.

טואול - בניית אתרים